Het blijkt, dat mensen die tegen zichzelf praten niet gek zijn. Ze zijn…

Heb je jezelf er wel al eens op betrapt dat je een gesprek voert … met jezelf? Heb je misschien al wel eens staan blozen omdat iedereen je aanstaarde omdat je in jezelf aan het praten was? Blijkt dat dit helemaal geen reden tot schaamte hoeft te zijn. Je bent wellicht gewoon een genie.

HETBLIJKT

Hoe is dat mogelijk? Je denkt wellicht dat alleen krankzinnige persoon in zichzelf praten? Het is echter de samenleving die dit negatieve stigma heeft gecreëerd en precies daarom voelen we ons beschaamd als we het toch doen.

Studies hebben aangetoond dat in jezelf praten je beter doet leren, efficiënter doet denken en bovendien is het ook nog eens goed voor je langetermijngeheugen.

In het Quarterly Journal of Experimental Psychology werd een studie gepubliceerd waaruit blijkt dat verbale stimulatie leidt tot een voortdurende verwerking van je perceptuele vermogens. Dit is echter niet de enige studie die de voordelen van tegen jezelf praten heeft onderzocht.

Zie hier vier voordelen, allen geschraagd door de wetenschap:

  1. Je brein werkt efficiënter

Uit een experiment van Live Science bleek dat mensen die tegen zichzelf praten een beter geheugen hebben. Luidop spreken maakt het voor je brein eenvoudiger om te begrijpen en interpreteren wat je aan het doen bent.

  1. Als kind leer je beter

Baby’s en peuters moeten hun eigen stem horen. Dit helpt om stap voor stap vaardigheden onder de knie te krijgen.

  1. Het helpt om je gedachten te organiseren

Tegen jezelf praten, helpt om belangrijke beslissingen te evalueren. Het kalmeert ook de zenuwen een beetje in plaats van de gedachte letterlijk in je hoofd te laten ronddwalen.

  1. Je zult meer doelen bereiken

Je doelen hardop uitspreken, leidt tot meer motivatie om ze ook daadwerkelijk na te streven. Stap voor stap luidop overlopen hoe je dit doel gaat bereiken, zorgt voor focus, tegengesteld aan een vage gedachte of idee in je hoofd.

DEEL deze informatie met iedereen die in zichzelf praat!

Bron: Shareably en Quarterly Journal of Experimental Psychology

Facebook-Logo

x